נהניתי משפע הידע שחלקת איתנו בסדנה לבעלי עסקים BIZMAKEBIZ בנושא 'מבוא לבניית והנחיית סדנה'
אני מודה לך בשם כל הקבוצה!
אורית היא דוגמה של אדם המגיע ממקום של נתינה וממנה שמעתי לראשונה את האמירה:
"המדליק נר מנר, זה נהנה וזה אינו חסר"
במעשיה היא מגשימה את מה שהיא אומרת וזה אינו מובן מאליו ושכיח

בברכה,
יהודה בנך