למידה חווייתית מעצימה תוך התנסות ומשוב של הקבוצה
הקבוצה מאוד משמעותית ללמידה ויישנה התעוזה להמשיך הלאה עם הסדנה באופן עצמאי.

מנחה אינטליגנטית שמלמדת דרך סיפורים אישיים
ושיתוף המשתתפים בתהליך הלמידה.

תודה,
מיה (דצמבר 2013)