פברואר 2013

אך סדנה נולדת?
היה כיף ומפחיד. יצאתי מאזור הנוחות והתמודדתי עם קשיים חדשים
ואמונות שלא תמיד עולות ביום יום. המסגרת של הסדנה כשבין השעורים
עושים עבודות תרמה לתהליך וההנחיה מול כיתה תרמה המון
התבוננות, הדיוק והשאלות חידדו לי את הדרך המון למה שעשיתי ולהמשך הדרך והעשייה.
תודה רבה,
ארז