היה מדהים…

אין לי מילים את מדהימה

הקבוצה מדהימה

קיבלתי כלי אדיר

קיבלתי מודל

קיבלתי חיזוק לכוחותיי וליכולתי

עוד לפני שנה אמרתי שהנחיה לא זה לא אני ותראי איפה אני היום.

רק הערה אחת וקטנה

למה כל כך קצת

רוצה עוד…

לנה איידלמן