בזמן קצר מסגרת שמצד אחד מקרינה גבולות ודחיפה לעמוד בשלבים מתווה של הדרישות בסדנא ומצד שני מאפשר וחם ומחבק.

בהחלט הביא לבסיס, למיקוד ראשוני בדבר הסדנא אותה אני ארצה להעביר בסיס מינו אוכל להמשיך ולחדד ביני לבין עצמי בהמשך.

אורית מלאת חיוניות שמחה וידע, נותנת את כל כולה בזמן הסדנא ואחריה.