יש לי חוויה חיובית מאוד מהקורס.
הייתי רוצה לקבל הבנה כללית של בנית סדנה
(מן סקיצה כללית) למען הסדר בראש.
די עמוס לי עכשיו.

מיה (דצמבר 2013)