פברואר 2013

אך סדנה נולדת?
חוויתי הקורס אך סדנה נולדת כניסה ל "עובי הקורה "במובן הזה שלקחתי
נושא ובניתי אותו בעצמי. הקורס הכניס את כל הפנטזיה שלי למסגרת מאוד
ברורה שמקרבת את הרעיון לכדי מימוש.
הצורך לבנות מתווה לסדנה ולהתקדם משבוע לשבוע מקרב אותי לכדי סדנה
מובנית שהיא בבחינת מוצר בר – שיווק.
הקשר עם האנשים היה מאוד פורה, מפרגן ועם פוטנציאל לשיתופי פעולה
בעתיד. הקורס היה מאוד "עשיר" מכול הבחינות ולא היה בו רגע דל וזה גם נתן
השראה למקצב הנכון שצריך להיות בסדנה.
שימת הדגש לתכנים, למתודות, לשפת הגוף, לשיווק לצורך שאילת השאלות
הקיפה למעשה כמעט כל פן אפשרי שקשור בבניית סדנא, בהנחייתה וביצירת
הריגושים.
מגון הנושאים של הסדנאות יצר עניין בפני עצמו וגם דרך נוספת לחשוב על
רעיונות לסדנה שלי
תודה על הכל!
בהערכה רבה,
דבורה קליין