פברואר 2013

אך סדנה נולדת?
חווית ההשתתפות של סדנה זו הייתה עוצמתית מאוד עבורי
חשתי כל משך הסדנה חופשיה להיות אני כיוצרת חומרים אוספת ומאגדת
אותם יחד. עם זאת רכשתי את השלד המובנה והתומך שבכל עת שאני הולכת
לאיבוד הוא כמצפן עבורי.
כמאמינה גדולה ביצירתיות סובייקטיבית חשתי חופש רב של יצירה בתוך
נוסחה ברורה ונגישה כמו הדרך אל האי איתקה נהניתי מאוד מהדרך ואספתי
אין סוף דברים, רעיונות והשראות מהסביבה שהם אוצר ענק בפני עצמו
והבנתי שאין רק אי אחד עם אוצר ישנם איים רבים עם אוצרות כשאני אוספת
אותם אני בונה בעצמי את האוצר הגדול .
למדתי ממך התנהלות נפלאה ומעצימה
ותודה מעומק הלב